ABN AMRO: Desktoptaxaties & bouwdepots

Meer mogelijk met Calcasa & desktoptaxaties


Calcasa berekent de marktwaarde van een woning met een betrouwbaarheid van niveau 0 tot maximaal 7. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe groter de kans op een accurate waardering. Het betrouwbaarheidsniveau vind u onder de Calcasa marktwaarde in het waarderapport. ABN AMRO accepteert momenteel alleen Calcasa & desktoptaxaties met een betrouwbaarheidsniveau van 6 of hoger.

Lager betrouwbaarheidsniveau toegestaan bij verhogingen & wijzigingen
Per 9 januari 2023 verlaagt ABN AMRO het minimaal vereiste betrouwbaarheidsniveau bij verhogingen en wijzigingen op een lopende hypotheek van 6 naar 5. Daarbij is de maximale verstrekking als volgt:

  • Betrouwbaarheidsniveau 6 of hoger: maximaal 90% LTV
  • Betrouwbaarheidsniveau 5 t/m 5.9: maximaal 85% LTV


Handig om te weten: per 10 januari 2023 verhoogt Calcasa de prijs van een desktoptaxatie van € 85 naar € 95.

 

Voortaan altijd een bouwdepot mogelijk bij een verbouwing


Op dit moment is een bouwdepot bij een verbouwing alleen toegestaan als de hypotheek wordt verstrekt op basis van de toekomstige waarde van de woning ná verbouw. Per 9 januari 2023 is het altijd toegestaan een bouwdepot te nemen, ook als de waarde vóór verbouw voldoende is (niet verplicht). Hierdoor wordt het ook mogelijk een verhoging met NHG aan te vragen met een desktoptaxatie. ABN AMRO opent voortaan standaard een bouwdepot. Vermeld in het vrije tekstveld bij de aanvraag wanneer de klant expliciet geen bouwdepot wenst.