ABN AMRO: Geen afslag meer op toetsinkomen | Zelfbouw met één aannemer zonder afbouwgarantie

Oproepovereenkomst of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring voor onbepaalde tijd

Vanaf 1 september 2022 is het toetsinkomen de laagste van*:

  • 100% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar, of
  • 100% van het inkomen over het laatste kalenderjaar, of
  • het huidige inkomen op de werkgeversverklaring.

* dit geldt zowel voor NHG als niet-NHG aanvragen.

Tip: deze wijziging is ook interessant voor (buitenlandse) PhD-studenten en (universitair) docenten.

 

Zelfbouw met één aannemer zonder afbouwgarantie

Deze klanten kunnen vanaf 12 september 2022 tot maximaal 85% van de stichtingskosten bij ABN AMRO financieren als zij een buffer hanteren van 25% aan eigen middelen, ruimte in de maximaal toegestane maandlasten op inkomen (LTI) of een combinatie hiervan.

Informatieblad 'Bouwen zonder afbouwgarantie'