ABN AMRO Overwaarde hypotheek | Bestaande hypotheek moet bij ABN AMRO lopen

Tot nu toe konden klanten een Overwaarde Hypotheek afsluiten naast een andere hypotheek, waar die ook loopt. Per 13 april a.s. kunnen klanten alleen een Overwaarde Hypotheek afsluiten als de bestaande hypotheek ook bij ABN AMRO, Florius of MoneYou loopt. Heeft een klant een hypotheek bij een andere geldverstrekker? Dan moet hij/zij deze oversluiten naar ABN AMRO of helemaal aflossen.

Waarom is dit?

  • Ongeveer 20% van de klanten met een Overwaarde Hypotheek heeft een hypotheek bij een andere geldverstrekker. Er zijn meerdere geldverstrekkers die een tweede inschrijving bij een andere geldverstrekker weigeren.
  • Aanvragen van klanten met een hypotheek bij een andere geldverstrekker worden zwaarder getoetst (zowel LTi als LtV) dan van klanten die een hypotheek bij het ABN AMRO concern hebben. Loopt de hypotheek bij een andere geldverstrekker? Dan kunnen wij de hypotheekaanvraag niet toetsen op werkelijke lasten. Dat kan wel als de hypotheek bij ABN AMRO loopt.

Wil je nog een Overwaarde Hypotheek aanvragen met een bestaande hypotheek bij een andere geldverstrekker? Vraag dan een renteaanbod aan vóór 9 april 2020.  
 

Inkomenstoets in rekentool Overwaarde Hypotheek
Op 27 maart a.s. gaat een veelgehoorde wens van het intermediair in vervulling. Dan is de inkomenstoets opgenomen in de rekentool Overwaarde Hypotheek: hiermee kun je toetsen of het openstaande bedrag van de lopende hypotheek past op het inkomen. 

Scenariodocument in het rente- en bindend aanbod
Vanaf 23 maart is het scenario-overzicht onderdeel van het rente- en bindend aanbod. Je ontvangt dit document dan als bijlage bij het aanbod en hoeft het niet meer apart te laten ondertekenen door klanten.