ING: Afkoopkosten Tussentijdse Renteaanpassing nog in 2022 betalen?

We gaan alweer richting het laatste kwartaal van 2022. Is een Tussentijdse Renteaanpassing (TRA) voor uw klant wenselijk en wil uw klant de afkoopkosten hiervoor nog in 2022 voldoen in verband met de fiscale aftrekbaarheid over dit jaar? Zorg er dan voor dat de TRA uiterlijk 14 oktober 2022 (houdt rekening met verwerkingstijd LNI) is aangevraagd. Wanneer u de TRA aanvraagt in combinatie met een omzetting, dan moet de offerte uiterlijk 6 oktober 2022 (houdt rekening met verwerkingstijd LNI) zijn aangevraagd. De incasso van de afkoopkosten vindt dan plaats op 1 december 2022.