ING: Rentemiddelingsopslag vanaf 27 september 2022 berekend volgens de netto contante waarde methode (NCW)

Per 27 september 2022 wijzigt ING de berekeningsmethode voor tussentijdse renteaanpassingen met rentemiddeling (TRAM). Vanaf dan hanteert ING de netto contante waarde methode en hiermee volgen zij de ontwikkelingen in de markt. De NCW is nu immers de standaard in de markt.

Door het voortijdig beëindigen van de lopende rentevaste periode kan er een renteverschil ontstaan doordat de actuele rente (vergelijkingsrente) lager is dan de contractrente. Bij de nieuwe berekening houdt ING er rekening mee dat bij een TRAM dit renteverschil op een ander moment wordt betaald dan bij een TRA. Bij een TRA betaalt de klant het bedrag in één keer. Bij een TRAM door een opslag boven op de nieuwe rente gedurende de nieuwe rentevaste periode. Voor het berekenen van die opslag gaat ING gebruik maken van de NCW.

Klik hier voor een uitgebreid voorbeeld.