ING: Toetsing aflopend krediet tegen werkelijke lasten

Vanaf zaterdag 31 oktober toetst ING kredieten met een aflopend karakter tegen de werkelijke last i.p.v. tegen 24%. Onder de werkelijke last wordt verstaan de contractuele rente en aflossing van de oorspronkelijke hoofdsom. 

Belangrijk! Een hypotheekaanvraag die ING beoordeelt vóór zaterdag 31 oktober a.s. wordt nog op 24% getoetst. Is een hypotheekaanvraag op 29 oktober ingediend, maar beoordeelt ING deze op bijvoorbeeld 3 november, dan toetst ING deze aanvraag tegen de werkelijke lasten van het aflopend krediet.