ING: Verruimingen voor senioren

Je 57+ klanten staan volop in het leven en hebben specifieke woonwensen die bij hun levensfase passen. Tegelijkertijd wil men vaak goed voorbereid zijn op de periode na het werkende leven. En dat kan nu nog beter met de verruimingen die sinds 1 juli zijn vastgelegd in het ING Acceptatiebeleid.

Uitzondering naderen pensioeninkomen
Je mag toetsen op werkelijke lasten als de oudste aanvrager de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Tijdelijk inkomensarme periode
Je klant kan het verschil tussen de annuïtaire financieringslast en de maximaal toegestane woonlast gedurende de inkomensarme periode opvangen met aantoonbaar vrij vermogen. Onder vrij vermogen verstaan we onder meer ook de overwaarde van de eigen woning die vrijkomt uit verkoop van de eigen woning of door het belenen van deze overwaarde. Overigens mag tussen het moment van aankoop van de nieuwe woning en de verkoop van de oude woning maximaal 6 maanden zitten. Uiteraard moet de klant in deze tussenliggende periode de hypotheek kunnen betalen.

 

Oplossingen voor 57+ klanten op een rij:

 Een uitzondering op de toetsing met pensioeninkomen:

 • Voor de maximale hypotheek op de AOW-gerechtigde leeftijd mogen de financieringslasten van de hypotheek worden vastgesteld op basis van een niet annuïtaire toets (werkelijke lasten)*
 • Mits de aanvrager(s), wiens inkomen benodigd is als toetsinkomen, binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of
 • Mits bij 67+ leeftijd de rentevaste periode bij aanvraag minimaal 10 jaar is
 • En de hypotheek op AOW-leeftijd maximaal 75% van de marktwaarde van de woning bedraagt
 • Tot 50% van de woningwaarde aflossingsvrij financieren
 • Zowel Box 1 als Box 3 financieringen

 

Verder:

 • Opnieuw kiezen voor een juridische looptijd van 30 jaar
 • Interne én externe oversluitingen
 • Geen restrictie op leeftijd
 • Overlijdensrisicoverzekering niet verplicht
 • Geen minimale maar ook geen maximale hoofdsom

 

Belangrijk om te weten!

 • Op basis van het huidige inkomen is de annuïtaire financieringslast niet hoger dan de maximaal toegestane woonlast.
 • De maximaal toegestane woonlast op de AOW-gerechtigde leeftijd wordt berekend op basis van het toekomstig pensioeninkomen.
 • Bij het aangaan van de hypotheek moet op de AOW-gerechtigde leeftijd de resterende rentevaste periode nog minimaal 10 jaar zijn, dat betekent:

         - Bij aanvang minimaal 12 jaar rentevast indien de leeftijd van de jongste aanvrager twee jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd is.

         - Bij aanvang minimaal 15 jaar rentevast indien de leeftijd van de jongste aanvrager vijf jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd is. 

         - In alle overige gevallen dient de rentevaste periode bij aanvang minimaal 20 jaar te zijn.

 • De maximaal toegestane hypotheek op de AOW-gerechtigde leeftijd is 75% van de marktwaarde van de woning. Het toetsmoment hiervoor ligt op het moment van aanvragen van de hypotheek.
 • Als op het toetsmoment boven de 75% van de marktwaarde gefinancierd wordt, dient dit meerdere in een apart leningdeel afgelost te zijn voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom deze afwijking voor de klant verantwoord is.