LNI Nieuwsflits

ABN AMRO

Hypotheek met consumptief doel voortaan aflossend afsluiten

 

Bij ABN AMRO kun je een lening met een consumptief bestedingsdoel tot 100% van de marktwaarde financieren. Idealiter sluit de looptijd van een consumptieve lening aan bij de economische levensduur van het bestedingsdoel.

Om te zorgen dat een klant nooit langer dan 30 jaar rente betaalt voor een lening die consumptief besteed is, kunt u deze lening vanaf 15 juli alleen nog aflossend afsluiten. 

Complete aanvragen ingediend op vrijdag 12 juli 2024 voor 15:00 uur kunnen nog tegen 'oude voorwaarden' worden geoffreerd.

 

Maximum hypotheekbedrag voor aflossingsvrij

 

Maximaal 50% van de marktwaarde aan aflossingsvrije leningdelen is toegestaan. Als aanvulling op deze regel geldt voortaan hiervoor ook een maximum hypotheekbedrag van € 2,5 miljoen.

 

Vernieuwd hypotheekbeleid voor expats

 

Per 1 juli heeft ABN AMRO haar acceptatiebeleid voor expats uit met drie vernieuwde beleidsregels uitgebreid. Lees hier meer.

 

Verleniging offerte Budget Hypotheek

 

De verlenging van de offertetermijn van de Budget Hypotheek gaat in vanaf 1 juli a.s. De offerte is, tot eind 2024 en na goedkeuring, automatisch 12 maanden geldig vanaf de datum dat het renteaanbod is uitgebracht. Onder andere handig voor klanten met een lopende Budget Hypotheek die naar een nieuwbouwwoning willen verhuizen met behoud van hun lagere rente.
Let op: aanvragen vóór 1 juli 2024 ingediend, blijven maximaal 6 maanden geldig.

 

Florius

Consumptief aflossingsvrij financieren per 15 juli 2024 niet meer mogelijk

 

Met ingang van 15 juli kunnen leningdelen met een consumptief bestedingsdoel niet meer aflossingsvrij afgesloten worden. Klanten kunnen hiervoor wel een annuïtair of lineair leningdeel afsluiten.

Complete aanvragen ingediend op vrijdag 12 juli 2024 voor 15:00 uur kunnen nog tegen 'oude voorwaarden' worden geoffreerd.

Lees hier meer.

 

Geldigheid offerte Profijt drie + drie tijdelijk verlengd

 

De tijdelijke verlenging van de offerteduur geldt voor alle aanvragen van de Florius Profijt drie + drie Hypotheek die op of na 1 juli 2024 zijn/worden ingediend. Tot eind 2024 zijn deze offertes, na goedkeuring, automatisch 12 maanden geldig vanaf datum renteaanbod. Aanvragen die vóór maandag 1 juli zijn ingediend, zijn maximaal 6 maanden geldig. Heeft uw klant toch meer tijd nodig? Dan kan ook deze offerte worden verlengd tot maximaal 12 maanden.

 

bijBouwe

Verbeteringen acceptatiecriteria

 

Onderpand zonder geldig energielabel: Als het onderpand geen geldig energielabel heeft en een kwalitatieve inschatting niet mogelijk is, kan het onderpand toch worden geaccepteerd als het is gebouwd in 2000 of later.
Verlenging geldigheid bindende offerte: De geldigheidstermijn van de bindende offerte wordt verlengd van maximaal 6 maanden naar maximaal 12 maanden.
Dubbele lasten meeneemregeling: Als de woning nog niet definitief verkocht is, hoeft u slechts 12 maanden dubbele lasten aan te tonen, in plaats van de eerdere 24 maanden.

Een compleet overzicht van de wijzingen kunt u hier downloaden.

 

BLG Wonen

Auto van de zaak

 

 

Vista Hypotheken

Versoepeling beleid expats

 

Het acceptatiebeleid in geval van expats is versoepeld. Er is geen onderscheid meer tussen afkomst binnen en buiten EU. In alle gevallen dienen klanten minimaal 3 maanden in Nederland te wonen en 3 maanden in Nederland te werken. Een tijdelijk contract met intentie is toegestaan en er is geen beperking in verstrekking op LTV (106% mogelijk als wordt verduurzaamd).

 

Attens Hypotheken

Splitsen van de verhuisregeling

 

Is uw klant van plan om te gaan verhuizen? Onder bepaalde voorwaarden kan het rentepercentage voor de resterende rentevastperiode worden meegenomen naar de nieuwe hypotheek.

Wat als uw klant na verkoop van de oude woning niet meer gaat samenwonen met zijn of haar partner, maar wel gebruik wil maken van de regeling? Dan zijn er 2 opties:

  • Uw klant kan ervoor kiezen dat 1 van hen gebruikmaakt van de regeling.
  • Of beide partners kunnen een deel van de oude lening en het oude rentepercentage meenemen.

 

Inkomensbepaling Loondienst

Bereken het toetsinkomen

 

Met de livegang van de IBL-rekentool is ook een nieuwe website in gebruik genomen: toetsinkomenberekenen.nl. De tool is gebaseerd op de meest recente versie van de rekenregels (8.0). Het is dan ook de bedoeling dat vanaf nu alle IBL-berekeningen met de nieuwe rekentool gedaan worden. Ook herberekeningen van lopende aanvragen. De oude rekentool blijft nog drie maanden beschikbaar voor uitzonderlijke gevallen.

 

Nationale-Nederlanden

Royement proces voor hypotheken met een verrekening van een KEW

 

In plaats van een KEW na de aflosdatum af te kopen en af te handelen met de klant, gaat NN dit nu voor de aflosdatum doen en daarmee het gehele opgebouwde vermogen verrekenen met de resterende Hypotheekschuld. 

Om een KEW voor de aflossing te verrekenen is het belangrijk dat het verzoek 5 weken voor de beoogde aflosdatum bij ons binnen is. Deze termijn geldt voor alle KEW-polissen.