Nationale-Nederlanden: Overbruggen op nog niet definitief verkochte woning tot 100% van de marktwaarde

Met ingang van dinsdag 8 december kan een overbruggingskrediet worden aangevraagd op basis van maximaal 100% van de aangetoonde marktwaarde van de huidige woning, ook als deze woning nog niet definitief is verkocht.

Hiermee brengt NN de acceptatievoorwaarden voor overbrugging van de definitief verkochte en nog niet definitief verkochte huidige woning weer op één lijn. Met name bij hypotheekaanvragen bij nieuwbouwprojecten is op het moment van aanvragen van de hypotheek vaak de huidige woning nog niet definitief is verkocht. De extra ruimte om in deze situatie te overbruggen past binnen de omstandigheden op de woningmarkt op dit moment.

Aantonen marktwaarde huidige woning

De marktwaarde van de huidige woning kunt u aantonen met
     -    een gevalideerd taxatierapport.
     -    de meest recente WOZ-waarde.
     -    een getekende verkoopovereenkomst.
     -    een door alle partijen getekende verkoopopdracht waaruit de te verwachten verkoopopbrengst
          blijkt.

Een waardebepaling die is afgegeven door een makelaar is niet acceptabel. Zie hiervoor ook de Hypothekenpocket en de voorwaarden in het Rentevoorstel.