Nationale-Nederlanden: Vanaf 9 oktober 2020 maximaal 50% aflossingsvrij mogelijk

Sinds 1 augustus 2011 mag bij een nieuwe hypotheek maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij worden afgesloten. In individuele gevallen was het bij Nationale-Nederlanden mogelijk om af te wijken van deze regel en een Aflossingsvrije Hypotheek tot maximaal 80% van de marktwaarde af te sluiten.
Deze uitzondering komt vanaf 9 oktober te vervallen. Nieuwe klanten kunnen dan voor maximaal 50% van de marktwaarde een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Bestaande klanten die nu een hoger percentage aflosvrij hebben, mogen dit wel behouden.

  • Complete aanvragen ingediend voor donderdag 8 oktober 15:00 uur kunnen nog tegen `oude voorwaarden` worden geoffreerd.