NIBC Direct: Direct duidelijk!

Lees in dit artikel hoe NIBC Direct het voor u direct duidelijk maakt.

Box 3
NIBC Direct heeft de acceptatieprocedure omtrent de verzilvering van overwaarde versoepeld. Zo kan er bij NIBC Direct tot 100% van de overwaarde opgenomen worden. Hiervan mag tot 50% van de marktwaarde opgenomen worden met een aflossingsvrije hypotheek. Het leningdeel mag een looptijd hebben van maximaal 30 jaar. Er hoeft dus niet versneld afgelost te worden.

Gratis bankgarantie
Zodra er een bindend aanbod binnen is geeft NIBC Direct gratis een bankgarantie af.

Overbrugging
Bij een overbruggingssituatie kan er bij NIBC Direct 90% (90% * waarde huidige woning- openstaande lening huidige woning) van de overwaarde bij een onverkochte woning gebruikt worden voor een overbruggingskrediet. NIBC Direct houdt vanaf heden ook rekening met de opgebouwde poliswaarde bij het bepalen van het overbruggingskrediet. Concreet; 100% van de recente waarde van een verpande garantiepolis en / of 90% van de waarde van een verpande beleggingspolis. Daarnaast is een taxatierapport bij een overbrugging niet meer nodig, een WOZ-verklaring is bij NIBC Direct voldoende.

Inkomensbepaling Loondienst (IBL)
De werkgeversverklaring is het meest afgekeurde document binnen de branche. Per aanvrager wordt dit document gemiddeld maar liefst 2,5 keer afgekeurd, kortom; ruimte voor verbetering. NIBC Direct maakt daarom gebruik van de data verschaft door het UWV, handig! Een werkgeversverklaring indienen blijft uiteraard mogelijk.

ORV
Bij NIBC Direct is het voor leningen met NHG niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Voor niet-NHG leningen blijft de verplichting wel (voor het deel >80% van de marktwaarde woning), echter is het niet meer nodig om hiervoor documentatie (acceptatiebevestiging en verpandingsakte) aan te leveren. Dit zorgt voor een flinke tijdsbesparing tijdens het acceptatietraject en na het passeren is het voor de klant een stuk eenvoudiger om de polis aan te passen.

Eigen middelen
Indien het past binnen de totale financiële situatie van de klant (LTI) accepteert NIBC Direct vanaf heden een persoonlijk krediet om de benodigde eigen middelen aan te tonen bij aankoop van een woning. Met deze versoepeling voert NIBC Direct een marktconform beleid.

Automatische rentedaling
In 2013, als eerste in de markt, automatiseerde NIBC Direct het vervallen van een opslag wanneer er een verlaging van de risicoklasse van toepassing was. In het verleden dienden klanten na passeren tenminste 5 jaar te wachten om een nieuw taxatierapport in te kunnen dienen ten behoeve van de risicoklasse daling. Dit is niet meer van toepassing. Bij NIBC Direct kan er vanaf heden op elk gewenst moment een nieuw taxatierapport ingediend worden ten behoeve van de risicoklasse daling. Onder bepaalde voorwaarden is een WOZ verklaring ook mogelijk (link website). Aflossen werd en wordt bij NIBC Direct beloont.