Nieuwe BKR-codes per 1 februari

In februari introduceert het BKR drie nieuwe kredietsoorten (HO, ZK en ZO). In de tabel hieronder de uitleg van deze kredietsoorten:

Zakelijke Markt
ZK
Zakelijk krediet

  • Positief registreren vanaf 1 maand looptijd en indien kredietbedrag groter dan € 1.000
  • Geen registratie van kredietbedrag

ZO
Zakelijk overige financiële verplichtingen

  • Negatieve zakelijke registratie conform de huidige overeenkomstsoort RO

Particuliere markt

HO
Hypothecair krediet overige onroerende zaken

Hypotheken niet bestemd voor de eigen woning (buy-to-let)

  • Positief registreren vanaf 1 maand looptijd en indien kredietbedrag groter dan € 250
  • Wel registratie van kredietbedrag (hoofdsom)
  • Achterstanden, herstel en bijzonderheden conform contractsoort AK

Wat gebeurt er bij een ZK-registratie?
Een ZK-registratie is dus een zakelijk krediet. Er wordt geen kredietbedrag geregistreerd en de lasten van het krediet worden niet meegenomen in de hypotheekberekening. Het wijst wel op de aanwezigheid van een zelfstandige onderneming.

Wat gebeurt er bij een ZO-registratie?
Een ZO-registratie wijst op een achterstand van een zakelijke financiële verplichting. 

Wat gebeurt er bij een HO-registratie?
Een HO-registratie is een hypothecair krediet voor een woning die niet bestemd is voor eigen bewoning. Er wordt wel een bedrag bij het BKR geregistreerd. In de meeste gevallen zal het gaan om een woning die wordt verhuurd (buy-to-let).