Rabobank: Gewijzigd acceptatiebeleid OverbruggingsHypotheek

Vanaf 1 februari 2024 is er nieuw beleid voor de OverbruggingsHypotheek van kracht. Het acceptatiebeleid Rabobank als Hypotheekverstrekker (RaH) wordt per 1 februari hierop aangepast. 
Lees hier het gewijzigde acceptatiebeleid OverbruggingsHypotheek.

Pijplijn ‘compleet dossier’ tot 1 februari 2024 
Heeft u een hypotheekaanvraag waarbij u nog van het huidige OverbruggingsHypotheek beleid gebruik wil maken? Lever dan uiterlijk maandag 29 januari het complete dossier bij ons aan.  
Let op: Tijdslijnen zijn alléén haalbaar indien posten meteen voldoen aan de acceptatiecriteria.