Tijdelijk aanvullende acceptatievoorwaarden Comfort Hypotheek

Per vandaag gelden voor aanvragen voor de Comfort Hypotheek, Quion 9 en Quion 17 aanvullende tijdelijke acceptatievoorwaarden. Deze aangepaste voorwaarden gelden voor nieuwe aanvragen en voor lopende aanvragen waarbij er nog geen bindende offerte is uitgebracht. De aanpassingen gelden in ieder geval tot 1 juni 2020.

Bestendigheid inkomen
Deze tijdelijke aanscherping van de regels is een gevolg van de coronacrisis en heeft tot doel beter inzicht te krijgen in de bestendigheid van het inkomen en daarmee de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Om dit te realiseren wordt u verzocht dit bespreekbaar te maken met uw klant aan de hand van het gezamenlijk beantwoorden van een vijftal vragen. De genoemde vragen zijn voor u op een invulbare vragenlijst gezet. De aangepaste acceptatievoorwaarden vindt u voorin in het acceptatiekader. Zowel het acceptatiekader als de vragenlijsten kunt u vinden op het extranet.