Tulp Hypotheken: Geen ORV verplichting meer!

Per 18  februari 2020 is de verplichting tot het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering komen te vervallen. Vanaf die datum zal Tulp dus niet meer om een acceptatieverklaring of een getekende pandakte vragen in haar stukkenlijst. Uiteraard laat dit onverlet dat de mogelijkheid tot het verpanden van de ORV blijft bestaan.