Uitgangspunten voor vaststellen inkomen bij hypotheekaanvraag

De NVB heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van het bestendig inkomen van een hypotheekaanvrager in tijden van corona. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het inkomen wordt vastgesteld op basis van actuele gegevens. Om dit te waarborgen hanteren banken een maximale geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en de salarisstrook. De werkwijze wordt voor nieuwe offertes uiterlijk vanaf 11 mei gehanteerd en geldt vooralsnog tot eind juni.